Benedicte Staalesen Nilsen

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver

for statsråd Aspaker, Elisabeth Vik

UtenriksdepartementetErna Solbergs regjering

16.12.2015–

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Helgesen, Vidar

Statsministerens kontor - Erna Solbergs regjering

12.11.2013–16.12.2015