Bengt Trygve Eidem

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Devold, Kristin Krohn

Forsvarsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2004–17.10.2005