Carsten Tank Nielsen

Tidligere roller:

Statsråd

Marine- og postdepartementet - Christian Selmers ministerium

29.03.1884–03.04.1884