Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn (H)

Tidligere roller:

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Christian Michelsens regjering

11.03.1905–25.05.1907

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Francis Hagerups første regjering

14.10.1895–17.02.1898

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Emil Stangs andre regjering

27.04.1895–14.10.1895

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Emil Stangs andre regjering

02.05.1893–15.07.1894