Christian Zetlitz Bretteville

Tidligere roller:

Konstituert statsminister

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

30.11.1861–17.12.1861

Statsråd

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

15.08.1858–15.12.1858

Konstituert statsråd

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

11.10.1852–12.04.1853

Konstituert statsråd

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1852–18.07.1852