Dag Berggrav

Tidligere roller:

Statsrådssekretær

01.09.1974–31.05.1992

Statsrådssekretær

15.04.1966–30.06.1969