Dagfinn Høybråten (KrF)

Tidligere roller:

Statsråd

Sosialdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–30.09.2004

Statsråd

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–18.06.2004

Vanlig

16.10.1989–03.11.1990

Personlig rådgiver

for statsråd Bondevik, Kjell Magne

Kirke- og undervisningsdepartementet - Kåre Willochs regjering

15.10.1985–09.05.1986

Personlig sekretær

for statsråd Bondevik, Kjell Magne

Kirke- og undervisningsdepartementet - Kåre Willochs regjering

10.06.1983–15.10.1985