Dagfinn Vårvik (Sp)

Tidligere roller:

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Lars Korvalds regjering

18.10.1972–16.10.1973

Statsråd

Lønns- og prisdepartementet - Per Bortens regjering

12.10.1965–17.03.1971