Dag Ramsøy Bryn

Tidligere roller:

Vanlig

22.01.1955–30.04.1958

Vanlig

23.12.1954–22.01.1955

Vanlig

11.07.1947–01.07.1950

Personlig sekretær

01.01.1946–11.07.1947