Eva-Charlotte Stenset

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Arbeids- og sosialdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

22.02.2005–17.10.2005