Elsa R. Skjerven (KrF)

Tidligere roller:

Statsråd

Familie- og forbrukerdepartementet - Per Bortens regjering

12.10.1965–17.03.1971