Elisabeth Vik Aspaker (H)

Tidligere roller:

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.08.2016–12.08.2016

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

05.07.2016–07.07.2016

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

18.01.2016–29.01.2016

EØS- og EU-minister

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–20.12.2016

Statsråden har ansvaret for EØS-saker og forholdet til EU.

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

26.09.2015–01.10.2015

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

14.09.2015–24.09.2015

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

03.07.2015–07.07.2015

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

23.06.2015–10.07.2015

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

06.04.2015–23.04.2015

Fiskeriminister

Nærings- og fiskeridepartementet - Erna Solbergs regjering

01.01.2014–16.12.2015

Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat. Også ansvar for nordiske samarbeidssaker.

Fiskeriminister

Fiskeri- og kystdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013

Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat. Også ansvar for nordiske samarbeidssaker.

Vanlig

01.10.2004–30.09.2005

Vanlig

18.06.2004–01.10.2004

Vanlig

01.01.2002–18.06.2004

Vanlig

30.10.2001–31.12.2001

Personlig sekretær

19.10.1989–03.11.1990