Frode Alfheim

Tidligere roller:

Vanlig

25.01.2001–09.10.2001

Vanlig

01.01.1997–17.10.1997

Vanlig

01.11.1996–31.12.1996

Vanlig

20.05.1996–25.10.1996