Frode Berge

Tidligere roller:

Vanlig

29.09.2006–14.12.2007

Vanlig

21.10.2005–29.09.2006

Vanlig

15.11.1996–17.10.1997

Vanlig

06.11.1996–15.11.1996

Vanlig

01.07.1992–31.12.1992

Personlig sekretær

03.12.1990–01.07.1992