Gunder Anton Johannesen Jahren (H)

Tidligere roller:

Statsråd

Landbruksdepartementet - Otto B. Halvorsens første regjering

21.06.1920–22.06.1921