Georg Christian Sibbern

Tidligere roller:

Statsminister

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

17.12.1861–01.11.1871

Statsråd

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

14.09.1857–24.09.1857