Gjermund Løyning

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Haugland, Valgerd Svarstad

Kultur- og kirkedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–17.10.2005

Politisk rådgiver

for statsråd Haugland, Valgerd Svarstad

Kulturdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–31.12.2001