Greta Johanne Solfall (Frp)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Mæland, Monica

Nærings- og fiskeridepartementet - Erna Solbergs regjering

30.05.2016–30.01.2017