Grete Faremo

Tidligere roller:

Konstituert statsråd

Justis- og beredskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2011–31.03.2011

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–11.11.2011