Gunvor Heiene (KrF)

Tidligere roller:

Vanlig

01.01.1990–03.11.1990

Vanlig

16.10.1989–31.12.1989