Halvdan Koht

Tidligere roller:

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

20.03.1935–21.02.1941