Hilde Elise Lytomt Harwiss

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Dørum, Odd Einar

Justis- og beredskapsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.12.2002–30.09.2003