Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Tidligere roller:

Statsråd

19.10.2001–17.10.2005

Statsråd

17.10.1997–17.03.2000

Personlig sekretær

for statsråd Five, Kaci Kullmann

Utenriksdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990