Hanne Inger Bjurstrøm

Tidligere roller:

Statsråd

Arbeidsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–21.09.2012

Statsråd

Miljøverndepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–20.12.2009