Helen Marie Bøsterud

Tidligere roller:

Vanlig

04.02.1981–14.10.1981

Vanlig

21.04.1980–04.02.1981