Haakon Martin Five

Tidligere roller:

Konstituert statsråd

Landbruksdepartementet - Gunnar Knudsens andre regjering

12.12.1919–21.06.1920

Statsråd

Provianteringsdepartementet - Gunnar Knudsens andre regjering

20.02.1919–21.06.1920