Inger-Lise Wold

Tidligere roller:

Personlig sekretær

for statsråd Ryste, Ruth Anlaug

Sosialdepartementet - Odvar Nordlis regjering

01.10.1977–08.10.1979