Ine M. Eriksen Søreide

Nåværende rolle:

Statsråd

ForsvarsdepartementetErna Solbergs regjering

16.10.2013–