Ingvild Næss Stub (H)

Nåværende rolle:

Vanlig

for statsminister Solberg, Erna

Statsministerens kontorErna Solbergs regjering

19.06.2015–

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Helgesen, Vidar

Statsministerens kontor - Erna Solbergs regjering

15.11.2013–19.06.2015

Vanlig

for statsråd Brende, Børge

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–15.11.2013