Ingvald Godal (H)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Gitmark, Helga

Miljøverndepartementet - Lars Korvalds regjering

05.03.1973–16.10.1973

Vanlig

01.11.1972–05.03.1973