Ingjerd Schou (H)

Tidligere roller:

Statsråd

Sosialdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–18.06.2004