Iselin Nybø

Nåværende rolle:

Forskning- og høyere utdanningsminister

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

17.01.2018–

Forskning- og høyere utdanningsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning.