Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Nåværende rolle:

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Lien, Tord

Olje- og energidepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–20.12.2016