Ivar Lykke (H)

Tidligere roller:

Statsminister

05.03.1926–28.01.1928