Ingolf Elster Christensen (H)

Tidligere roller:

Administrasjonsrådsmedlem

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

15.04.1940–25.09.1940

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Ivar Lykkes regjering

26.07.1926–28.01.1928