Janne Johnsen

Tidligere roller:

Vanlig

01.10.2004–17.10.2005

Vanlig

31.01.2003–01.10.2004

Vanlig

22.10.2001–31.01.2003