Jan Otto Risebrobakken (H)

Tidligere roller:

Vanlig

for statsråd Gabrielsen, Ansgar

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Vanlig

01.01.2003–18.06.2004

Vanlig

01.01.2002–01.01.2003