Jan Egeland

Tidligere roller:

Vanlig

25.10.1996–17.10.1997

Vanlig

24.01.1994–25.10.1996

Vanlig

02.04.1993–24.01.1994

Vanlig

14.02.1992–02.04.1993

Personlig rådgiver

12.11.1990–14.02.1992