Jørgen Gunnarsson Løvland (V)

Tidligere roller:

Statsminister

23.10.1907–19.03.1908

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Christian Michelsens regjering

01.12.1905–23.10.1907

Statsminister i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Michelsens regjering

11.03.1905–07.06.1905