Johan Kleppe (V)

Tidligere roller:

Statsråd

Forsvarsdepartementet - Lars Korvalds regjering

18.10.1972–16.10.1973

Vanlig

01.01.1968–31.07.1969