Jørn Holme

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Dørum, Odd Einar

Justis- og beredskapsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

26.10.2001–18.06.2004