Jorhill Andreassen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

01.10.2004–17.10.2005

Politisk rådgiver

31.10.2001–01.10.2004