Jonas Collett

Tidligere roller:

Konstituert statsråd

5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) - Det første Wedel-ministeriet

15.10.1818–30.11.1818