Jørgen Næsje

Nåværende rolle:

Vanlig

for statsråd Jensen, Siv

FinansdepartementetErna Solbergs regjering

16.10.2013–