Johan Nygaardsvold

Tidligere roller:

Statsminister

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

15.12.1939–22.12.1939

Statsminister

Statsministerens kontor - Johan Nygaardsvolds regjering

02.10.1939–25.06.1945

Statsråd

Landbruksdepartementet - Christopher Hornsruds regjering

28.01.1928–15.02.1928