Jan P. Syse (H)

Tidligere roller:

Statsminister

Statsministerens kontor - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990

Personlig sekretær

01.08.1967–31.07.1969