Julia Sanna Maria Brännström Nordtug

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver

for statsråd Jensen, Siv

FinansdepartementetErna Solbergs regjering

17.06.2016–

Tidligere roller:

Politisk rådgiver

for statsråd Dale, Jon Georg

Landbruks- og matdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–17.06.2016

Politisk rådgiver

for statsråd Eriksson, Robert

Arbeids- og sosialdepartementet - Erna Solbergs regjering

18.11.2015–16.12.2015