Jan Petersen (H)

Tidligere roller:

Utenriksminister

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–17.10.2005