Kaare Salvesen

Tidligere roller:

Administrasjonsrådssekretær

15.06.1940–25.09.1940