Kari Paulsrud

Tidligere roller:

Vanlig

07.01.1994–22.12.1995

Vanlig

01.07.1992–07.01.1994

Personlig sekretær

01.01.1992–01.07.1992